Debata „Śląskość nieujarzmiona”

Ślązacy są największą nieuznaną mniejszością etniczną w Polsce. Mimo 800 tys. osób przyznających się do niej w spisie powszechnym, wciąż nie została dostrzeżona i uwzględniona w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Wzięłam udział w pasjonującej debacie pt. „Śląskość Nieujarzmiona” nt. politycznych przeszkód uznania Ślązaków/czek jako mniejszości narodowej.

Debatę można obejrzeć: https://www.facebook.com/ForumDialoguPublicznego/videos/1323047861482580