Rząd przyjął nasze postulaty!

Podczas konferencji z posłanka Anitą Kucharską-Dziedzic zapelowałyśmy do rządu o systemowe wsparcie ofiar przemocy.

W odpowiedzi na nasz apel, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania poinformowała, że rząd zwiększy środki w budżecie państwa na przeciwdziałanie przemocy m.in. w zakresie finansowania Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia.

Cieszę się, że dostrzeżono potrzebę wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy. To niebywały sukces, który na pewno wpłynie pozytywnie na sytuację osób w kryzysowej sytuacji. Pomoc ofiarom cierpienia psychicznego i fizycznego powinna być czymś oczywistym i ponadpartyjnym.