Ratujmy Wilcze Doły - konferencja prasowa

Walka o Wilcze Doły trwa!

Jakiś czas temu złożyłam do Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie gliwickich Wilczych Dołów, wspieram aktywnie społeczników/ce, a także gliwiczan/ki w walce o zachowanie tych niezwykle cennych terenów.

Są one siedliskiem wielu wartościowych gatunków roślin i zwierząt, w tym także tych znajdujących się pod ochroną. Wierzę i wiem, że instytucje europejskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, podejmą działania zgodne ze społecznymi oczekiwaniami. Nie zgadzam się na betonowanie Gliwic, wycinanie lasów oraz rozwój miasta kosztem przyrody i terenów zielonych.

Niedawno do Parlamentu Europejskiego trafiła kolejna już petycja w tej sprawie. Przyglądam się jej z uwagą i czekam na pierwsze decyzje europejskich urzędów.