Interweniuję w sprawie betonowania terenów zielonych w Zabrzu

Jako posłanka zawsze stawiam się po stronie obywateli i ich interesów, dlatego też zbulwersowała mnie sprawa likwidacji skweru, który jest miejscem codziennej rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców oraz mieszkanek Zabrza. To niebywałe, że postanowiono go zrównać z ziemią – rozkopano krzewy różane, uszkodzono korzenie drzew a także usunięto całą zieleń. W imię czego? W imię kilku miejsc parkingowych dla, prawdopodobnie, budowanej obok inwestycji mieszkaniowej.

Nie przeprowadzono żadnych konsultacji ani rozmów z mieszkańcami – są oni zbulwersowani kształtem inwestycji i sposobem jej przeprowadzenia. Co więcej, część z nich miała być zapewniana o jej minimalnej ingerencji w istniejący krajobraz. Umowa z prywatną firmą została podpisana przez samą Panią Prezydentkę, i tylko ona na mocy jej postanowień jest uprawniona do jej zerwania.

Skwer był od wielu lat istotną częścią krajobrazu zabrzańskiej dzielnicy Centrum Południe. Jego likwidacja oraz przekształcenie w parking jest działaniem krótkowzrocznym i szkodliwym.

Skierowałam w tej sprawie pismo do Prezydentki Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik. Apeluję w nim m.in. o wsłuchanie się w głosy mieszkańców, doprowadzenie do przerwania prac a także przeprowadzenie konsultacji całego projektu i jego zmiany tak aby został zrealizowany w zgodzie z potrzebami osób zamieszkujących okolice.

Szanowna Pani Prezydent,

Interweniuję w sprawie niezwykle ważnej dla mieszkańców i mieszkanek zabrzańskiej dzielnicy Centrum Południe. Jak wynika z ich relacji, skwer znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ul. Roosevelta i De Gaulle’a ulega w tym momencie przekształceniu na drogę dojazdową do nowobudowanego prywatnego budynku oraz przylegające do niego parkingi. Przestrzeń, do tej pory użytkowana przez mieszkańców, zadrzewiona, stanowiąca dla nich miejsce odpoczynku, a także spotkań towarzyskich jest właśnie rozjeżdżana i likwidowana przez ciężki sprzęt.

Z informacji przeze mnie posiadanych wynika, że wyżej wspomniane zmiany nie były uzgadniane z mieszkańcami, którzy negatywnie oceniają inwestycję – w tym m.in. z powodu wykarczowania krzewów różanych, uszkodzenia korzeni drzew oraz braku jakiejkolwiek komunikacji Urzędu Miasta z codziennymi użytkownikami terenów. Wręcz przeciwnie, byli oni przekonywani, że prowadzone prace nie naruszą aktualnie istniejącej zieleni.

Z zawartej umowy wynika, że została ona podpisana przez Panią, a także, że tylko Pani może tę umowę rozwiązać – co ważne, bez negatywnych skutków dla miejskich finansów. Garstka miejsc parkingowych nie powinna być uzasadnieniem dla likwidacji terenów zielonych w mieście. Tego typu działania – podejmowane za plecami mieszkańców oraz rad dzielnic są dla mnie nie do zaakceptowania i budzą najgorsze skojarzenia. Bulwersującym jest, że naruszono również korzenie okazałych drzew, co może negatywnie wpłynąć na ich kondycje, a nawet doprowadzić do obumarcia drzewostanu. Mieszkańcy są zgodni co do tego, że problemów z miejscami parkingowymi nie należy rozwiązywać w ten sposób, wpływając negatywnie na komfort mieszkańców i mieszkanek miasta.

Apeluję do Pani Prezydent o wsłuchanie się w głosy mieszkańców, zerwanie podpisanej w 2019 r. umowy oraz doprowadzenie terenów do stanu sprzed wkroczenia buldożerów. Ponadto w związku z powyższymi działaniami, działając w interesie publicznym, kieruję na podstawie art. 16 ust. ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 z późn. zm.) do Pani następujące pytania:

Dlaczego nie poddano pod konsultacje społeczne pomysłu przekształcenia wspomnianego terenu zielonego w parking?

Jaką korzyścią dla mieszkańców charakteryzuje się przeprowadzana przez prywatnego inwestora, na gruntach miejskich, inwestycja?

Czy miasto przeprowadziło lub przeprowadzi fachową ekspertyzę systemu korzeniowego drzew, który został naruszony prowadzonymi pracami?

Czy jeśli okaże się, że drzewa z tego powodu obumarły, to czy na inwestora zostanie nałożona kara finansowa?

Dlaczego miasto Zabrze nie wydzieliło miejsc parkingowych bezpośrednio na ulicy Roosevelta?

Kiedy planowane jest ostateczne uregulowanie kwestii Rad Dzielnic i przeprowadzenie wyborów umożliwiających mieszkańcom wybór swoich przedstawicieli w dzielnicach?

Proszę o odpowiedź na piśmie.

Z poważaniem
Wanda Nowicka
Posłanka na Sejm RP