Wilamowianie potrzebują pomocy w ochronie swojego dziedzictwa.

W imieniu Lewicy, kilku posłów/anek innych klubów, złożyłam projekt ustawy uznającej język wilamowski za język regionalny, o co Wilamowianie i Wilamowianki od lat bezskutecznie zabiegają.

Poinformowałam o tym na specjalnej konferencji prasowej, która była łumaczona na język wilamowski. W wydarzeniu udział wzięli Wilamowianie i osoby zaangażowane w promocję tego języka i kultury.

Choć do czasu końca II wojny światowej język ten był podstawowym środkiem komunikacji dla mieszkańców miasteczka, obecnie sprawnie posługuje się nim zaledwie kilkadziesiąt osób.Moją misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego lokalnych wspólnot i pokazywanie, że Polska jest różnorodna również pod względem językowym. Naszym zadaniem powinna być ochrona tej różnorodności.

Ustawa jest realizacją zaleceń Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz próbą zachowania tego wyjątkowego dziedzictwa.

Kultywowanie języków wymierających przyczynia się do utrzymania i rozwoju kulturowego bogactwa, różnorodności i tradycji Europy!