Dostęp do edukacji dla seniorów musi być priorytetem państwa!

W imieniu Lewicy złożyłam projekt ustawy, której celem jest wsparcie i stabilizacja sytuacji materialnej Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Średnia wieku w społeczeństwie wcale się nie obniża, wręcz przeciwnie.

Obecnie w Polsce żyje około 10 mln. seniorów, chcą oni czerpać z życia pełnymi garściami. Uniwersytety Trzeciego Wieku to najwspanialsza forma profilaktyki zdrowotnej oraz najbardziej skuteczna forma aktywizacji seniorów i poprawy jakości ich życia – psychicznej, intelektualnej i fizycznej.

W Polsce na tę chwilę jest 640 placówek tego typu, ich istnienie – choć bardzo potrzebne – wciąż naznaczone jest piętnem braku stabilnego finansowania. Co więcej, w naszym kraju wciąż są miejsca, w których osoby starsze nie mają dostępu do takich form kształcenia. Proponowana ustawa zobowiązuje uczelnie do współpracy z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Samorządy zapewnią obsługę administracyjną i organizacyjną, natomiast budżet państwa, poprzez środki będące do dyspozycji ministra nauki będzie finansować działalność UTW. Inwestycja w UTW naprawdę się opłaca, dzięki temu ludzie żyjąc dłużej mają szansę żyć po prostu lepiej!