Pytanie w sprawie kontrowersyjnego przebiegu obwodnicy Świerklańca

Radni mają obiekcje co do jednego z planowanych przebiegów nowobudowanej drogi. Dotyczą one w szczególności proponowanego 4. wariantu (czerwonego) jej przebiegu. Jest on zaprzeczeniem obwodnicy, która w założeniu ma wyprowadzać ruch z miejscowości, a nie go do niej wprowadzać. W przypadku realizacji inwestycji w tym kształcie, mieszkańcy dziś sąsiadujący z lasem, zostaliby od niego odcięci przez hałaśliwą drogę.

Dziś jest tam zielono, teren jest zalesiony, o charakterze rekreacyjnym, a po wybudowaniu drogi w jednej z proponowanych form, jego walory przyrodnicze zostanałyby znacznie obniżone.

Radni chcieliby, żeby wykreślić rzeczoną propozycję oraz skupić się na realizacji trzech pozostałych. Będzie to z zyskiem dla mieszkańców oraz wykonawcy.