Uhonorowanie mojej działalności na rzecz walki o prawa medyków

Rząd od dawna marginalizuje problemy medyków i medyczek. Zawsze głosuję za rozwiązaniami, które poprawiają sytuację tej grupy zawodowej, a także wspieram ich starania o godną płacę oraz pracę.

Tym bardziej bardzo cieszę się z listu, który otrzymalam od Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym doceniono moje starania. Nie spocznę póki lekarze, lekarki, położone, położni, pielęgniarki i pielęgniarze; nie będą traktowani przez władze z należnym im szacunkiem.