Mój prezent na dzień dziecka – dłuższe urlopy ojcowskie

Złożyłam ustawę [link] Lewicy zakładającą wydłużenie urlopu ojcowskiego z 2 do 6 tygodni, oraz zwiększenie ilości dni przeznaczonych na zwolnienie na dziecko z 2 do 5.

Ojcowie odgrywają w życiu dzieci coraz większą rolę – chcą być blisko pierwszych chwil swoich pociech, poznawać je oraz partycypować jeszcze aktywniej w wychowywaniu.

Wczesna więź nawiązana między ojcem i dzieckiem jest bardzo ważna, ma ona znakomity wpływ na zbudowanie silnej relacji między rodzicami. Ponadto wpłynie pozytywnie na sytuację kobiet na rynku pracy, które są często dyskryminowane właśnie z powodu możliwości wzięcia urlopu macierzyńskiego.

Pracodawcy będą musieli liczyć się z faktem, że ojcowie także uzyskają możliwość większego korzystania z urlopów ojcowskich.