Ostatnie sprawozdanie z działalności RPO w Sejmie

Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar wygłosił sprawozdanie ze swojej działalności. W Sejmie przerwano mu nie pozwalając dokończyć wystąpienia. Był on jednym z najlepszych Rzeczników Praw Obywatelskich w historii Polski.

Podczas swojego sejmowego wystąpienia podziękowałam Adamowi Bodnarowi za głos w obronie kobiet i ciężką pracę na rzecz praw człowieka. Jego głos był szczególnie słyszalny zwłaszcza wobec niekonstytucyjnego antykobiecego wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, który naraził kobiety na represje i niewyobrażalne cierpienia.

W imieniu Lewicy serdecznie podziękowałam również osobiście Profesorowi Adamowi Bodnarowi oraz Pani Doktorce Hannie Machińskiej za wieloletnią pracę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ich poświęcenie w obronie praw człowieka, w tym praw kobiet, praw osób LGBT+ oraz demokratycznego państwa prawa nie zostanie zapomniane, a ich osiągnięcia pozostaną z nami na zawsze.