Apeluję o wsparcie samorządów w usuwaniu nielegalnych wysypisk

Polska ma problem z odpadami – porzucane w lasach, na poboczach dróg czy nieużytkach stają się problemem lokalnych samorządów. Pozostają one z tym problemem same, rząd ogranicza się do drobnych dotacji, które w obliczu narastającego kryzysu, są kroplą w morzu potrzeb małych ojczyzn.

Dlatego też, reagując na apel śląskiej gminy Wielowieś, wystąpiłam z apelem o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu na poziomie centralnym.