O tarnogórskiej Kopalnii Srebra w Senacie

Tarnogórska Kopalnia Srebra znalazła się w trudniej sytuacji, w reakcji na nią wystąpiłam z inicjatywą ustawodawczą. Zakłada ona dopisanie tarnogórskiej perły do listy obiektów dotowanych z budżetu państwa.

Cieszę się, że Senat również podjął wysiłki na rzecz ratowania zabytku. Wzięłam udział w posiedzeniu Izby Wyższej, w której trwają pracę nad analogicznymi rozwiązaniami. Wierzę, że wspópraca na linii Sejm-Senat doprowadzi do uchwalenia konstruktywnych mechanizmów ratujących zabytek.

Podczas posiedzenia komisji obecni byli także przedstawiciele rządu oraz stowarzyszenia prowadzącego placówkę.

Jak wynika ze stanowiska przedstawicieli rządu, władza jest przeciwna proponowanym rozwiązaniom. Walka o finansowanie dla tarnogórskiej Kopalni Srebra trwa.

Mam nadzieję, że większość sejmowa zmieni swoje stanowisko, a posłowie i senatorowie ostatecznie podejmą właściwą decyzję w tej sprawie. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie uratować tarnogórską perłę!