Rada powiatu tarnogórskiego pozytywnie o moim projekcie

Z zadowoleniem przyjęłam uchwałę rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie finansowania Zabytkowej Kopalni Srebra. Ten niezwykle ważny obiekt, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znalazł się na skraju wytrzymałości finansowej.

Cieszę się, że złożona przeze mnie w marcu ustawa, zakładająca wpisanie obiektu na listę podmiotów dotowanych z budżetu, cieszy się poparciem samorządu powiatowego oraz miejskiego. O konieczności pomocy dla tarnogórskiej perły mówiłam również w Sejmie.

Oczekuję, że Pan Premier Mateusz Morawiecki podejmie odpowiednie kroki na rzecz realizacji postulatów zawartych w apelu samorządowców, a także wesprze działania mające na celu uregulowanie kwestii finansowania Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Apeluję do parlamentarzystów ze Śląska o wsparcie inicjatywy ustawodawczej, z którą wystąpiłam. Pomoc potrzebna jest natychmiast.

Tylko wspólnie możemy ocalić kopalnię srebra!