Działania na rzecz odpowiedzialnej modernizacji bytomskiego dworca

Wspieram inicjatywę odpowiedzialnej modernizacji bytomskiego dworca kolejowego. Napisałam w tej sprawie do Prezydenta Bytomia, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz władz spółki PKP PLK. Zadałam pytania dotyczące planów przebudowy dworca. Podpisałam również petycję społeczników – dostępna jest ona tutaj.

Bytomski dworzec jest wyjątkowy pod względem architektonicznym i historycznym. Tutejsza hala peronowa jest jedną z nielicznych tego typu w Polsce. Podobne można spotkać m.in. tylko we Wrocławiu bądź Legnicy.

Planowana przebudowa linii kolejowej nr 131 wraz z przylegającą do niej infrastrukturą budzi ogromne nadzieje, ale także uzasadnione obawy. Moja uwagę zwróciły mobilizacja oraz zaangażowanie aktywistów/ek. Społecznicy/ce chcą poznać szczegóły planowanej przebudowy, przeszklenia dachu wyjątkowej hali peronowej oraz przywrócenia jej dawnej, oryginalnej formy. Podnoszą również konieczność zachowania zabytkowej nastawni bramowej.

W związku z tym, nawołuję do modernizacji dworca w zgodzie z jego pierwotnymi założeniami estetycznymi oraz architektonicznymi, zachowania nastawni bramowej i o jak najszersze wykorzystanie infrastruktury podziemnej.

To ważne, aby odbywająca się przebudowa wzięła pod uwagę wszystkie aspekty jego wyjątkowości oraz sytuację osób niepełnosprawnych.