Apel w sprawie Kopalni Srebra

Sytuację tarnogórskiej Kopalni Srebra obserwuję z coraz większym niepokojem. Ten unikalny zabytek kultury przemysłowej, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, funkcjonuje jako instytucja niezależna, prowadzona z ogromnym zaangażowaniem przez pasjonatów ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Niestety, od momentu zamrożenia branży muzealnej, zabytek – utrzymujący się ze sprzedaży biletu wstępu – znalazł się na skraju wytrzymałości finansowej. Kończą się oszczędności, które miały zostać przeznaczone na niezbędne prace modernizacyjne, warunkujące utrzymanie się obiektu, a stowarzyszeniu grozi rychła upadłość.

Dlatego też jeszcze w zeszłym roku podjęłam działania interwencyjne i zaapelowałam o finansowe wsparcie dla tarnogórskiej Kopalni Srebra do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z kolei Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o wsparcie do Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządu tarnogórskiego. Jedyną realną, lecz wciąż niewystarczającą pomoc społecznicy uzyskali od miasta Tarnowskie Góry.

Odpowiedź władz publicznych na nasze apele jest w wysokim stopniu niezadowalająca. Rząd odmówił wsparcia finansowego w odpowiedzi na moją interpelację w tej sprawie. Marszałek województwa śląskiego głuchy na te apele proponuje powołanie wspólnej instytucji kultury, nie podając konkretów. Ministerstwo Kultury wtóruje marszałkowi województwa oraz zarzuca stowarzyszeniu opieszałość oraz działanie na szkodę sprawy.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że władze publiczne chcą przejąć ten unikalny na skalę międzynarodową obiekt wbrew woli Stowarzyszenia. Wiele wskazuje na to, że odmowa dofinansowania formą szantażu, by zmusić działaczy Stowarzyszenia do ustępstw i rezygnacji.

Moja inicjatywa ustawodawcza

Dlatego złożyłam projekt ustawy, która wpisuje Kopalnię Srebra na listę podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu. Szybkie przyjęcie tej ustawy rozwiązałoby problemy finansowe kopalni. Przyjęcie ustawy nie pociągnęłoby za sobą skutków dla budżetu państwa, bowiem poprzednia nowelizacja ustawy zwiększyła środki finansowe przeznaczone na te cele.

Wszystko więc zależy od dobrej woli i zrozumienia, jak ważna powinna być dla nas, Polek i Polaków, dbałość o nasze wspólne dziedzictwo narodowe. Rząd powinien wspierać tak ważne inicjatywy lokalne w tym zakresie, nie próbując ich niszczyć ani dyskredytować.

Apeluję o odłożenie sporów politycznych na bok oraz przyłączenie się do akcji ratowania zabytku. Apeluję do śląskich posłów i posłanek o poparcie mojej inicjatywy ustawodawczej, dzięki której Kopalnia Srebra byłaby finansowana z budżetu państwa.

W szczególności zwracam się z gorącym apelem do śląskich posłów i posłanek partii rządzącej, by przekonali rząd do uratowania Kopalni Srebra. Tarnogórzanie i Tarnogórzanki nie wybaczą wam, jeśli nic w tej sprawie nie zrobicie. Razem możemy więcej!