Wanda Nowicka stoi na gliwickiej manifie, trzyma tabliczkę z napisem Legalna Aborcja bez Kompromisów

Julia Przyłębska boi się kobiet, którym zgotowała piekło

Skandaliczny pseudowyrok pseudotrybunału konstytucyjnego odebrał kobietom, już i tak ograniczone, prawo do decydowania o własnym ciele. Skazał kobiety na donoszenie ciąż, których rezultatem będzie urodzenie dziecka z wadami śmiertelnymi.

Współautorka tego skandalicznego orzeczenia boi się kobiet, ucieka przed parlamentem – unika konfrontacji ze skutkami swojego pseudowyroku.

Wydając wyrok na kobiety, złamano co najmniej dwa artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – art. 30 mówiący o nienaruszalności i ochronie ludzkiej godności oraz art. 40 zakazujący tortur.