wanda nowicka na mownicy

W Sejmie o tarnogórskiej Kopalni Srebra

Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach jest jednym z 16 zabytków w Polsce, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mimo to, nie potrafi doczekać się wsparcia z budżetu państwa, a samorząd województwa śląskiego – przejęty przez PiS z pomocą nieśpieszy.

Wystąpiłam z inicjatywą ustawodawczą, która zakłada dopisanie zabytku do listy muzeów finansowanych z budżetu państwa.