Mgr Przyłębska musi ponieść konsekwencje!

Mgr Przyłębska musi ponieść konsekwencje!

Mgr Julia Przyłębska przekroczyła swoje uprawnienia i musi ponieść konsekwencje! Składamy wniosek do prokuratury na przewodniczącą pseudo-Trybunału. #WyrokNaKobiety, który wydała jest wadliwy.

„Zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia na szkodę interesu prywatnego i publicznego przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień funkcjonariusza publicznego przez Julię Przyłębską, która doprowadziła do wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20 w wadliwym trybie oraz opublikowania uzasadnienia wyroku z naruszeniem procedur, zasady niezawisłości sędziowskiej oraz zasady trójpodziału władzy, narażając setki tysięcy osób na uszczerbek na zdrowiu”.

Julia Przyłębska naruszyła procedury dotyczące dopuszczenia sędziów do orzekania. Z 11 sędziów, którzy brali udział w decyzji niby-wyroku z 22 października, aż 6 osób nie powinno brać w nim udziału. Są to czterej sędziowie-dublerzy: pan Muszyński, pan Wyrembak, pan Piskorski i pani Przyłębska, którzy zostali wybrani z wadą, a zatem orzeczenie, w których biorą udział również są wadliwe.

Ponadto pani Pawłowicz oraz pan Piotrowicz jako byli parlamentarzyści wielokrotnie brali udział w inicjatywach dotyczących zakazu aborcji i głosowali w tej sprawie, a zatem są stroną, więc zasada bezstronności, niezawisłości w ich przypadku została naruszona .

Co więcej w złożonym przez polityków prawicy do TK wniosku powinny być zadane pytania o zgodność z konstytucją, tymczasem tam zostały zaproponowane określone rozwiązania prawne, które pani Julia Przyłębska przyjęła i doprowadziła do tego, że stało się to orzeczeniem Trybunału, tym samym doprowadziła do tego, że Trybunał Konstytucyjny, choć jest władzą sądowniczą, przejął rolę władzy ustawodawczej.

Julia Przyłębska odpowiada również za nikczemne orzeczenie, które ma wpływ na setek tysięcy kobiet i rodzin w Polsce”. Za to poniesie odpowiedzialność moralną. Ale odpowiedzialność prawna musi zostać poniesiona za łamanie procedur, za łamanie konstytucji, za łamanie zasad Trybunału Konstytucyjnego.