Koniec przesłuchań studentek Uniwersytetu Śląskiego

Obrona autonomii Uniwersytetu Śląskiego – koniec przesłuchań studentek

Kończy się batalia w obronie studentów i studentek, oraz autonomii Uniwersytetu Śląskiego. Cieszę się, że także moje wysiłki w tej sprawie (interepelacje, listy, aktywne wsparcie protestu) przyczyniosły pozytywne efekty.

W końcu, po odwołaniu Ordo Iuris, umorzono postępowanie w sprawie rzekomego fałszowania dowodów w postępowaniu dyscyplinarnym wobec jednej z wykładowczyń Uniwersytetu Śląskiego.

Miała ona na zajęciach prezentować treści jawnie homofobiczne, cechujące się dyskryminacją wyznaniową czy przekazywać informacje nie mające pokrycia w aktualnej wiedzy naukowej.

Rzecznik dyscyplinarny UŚ, po skardze studentów wystąpił o ukaranie wykładowczyni naganą – ta na znak protestów postanowiła odejść z uniwersytetu.

Wraz z przedstawicielami Ordo Iuris była już wykładowczyni złożyła doniesienie o rzekomym fałszowaniu dowodów w toku postępowania dyscyplinarnego, rozpoczęły się wielogodzinne przesłuchania studentek, które postanowiły poinformować władze uniwersytetu o skandalicznych treściach przekazywanych na zajęciach.

Wsparłam wtedy studentki, uczestniczyłam w wiecu pod katowickim komisariatem na ulicy Żwirki i Wigury.

Dziś ta bitwa się skończyła, sąd ostatecznie podtrzymał decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania.

więcej na temat mojego zaangażowania w tej sprawie: