Interweniuję w sprawie rozbudowanej struktury religijnej w Lasach Państwowych!

Interweniuję w sprawie rozbudowanej struktury religijnej w Lasach Państwowych!

Składa się ona z:

Krajowego Duszpasterza Leśników

Honorowych Duszpasterzy Leśników

Duszpasterza Leśników Koordynującego

Duszpasterza Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Duszpasterza Straży Leśnej

regionalnych duszpasterzy leśników

lokalnych duszpasterzy leśników

Cała sytuacja jest jawnym naruszeniem zasad państwa świeckiego.

Co więcej, koszty duszpasterstwa mają być ponoszone przez Lasy Państwowe. Wydaje się w wysokim stopniu niewłaściwe, aby jakakolwiek instytucja państwowa finansowała z pieniędzy publicznych praktyki religijne

Po co w państwowej instytucji tylu księży i katechetów?

W założeniu kościelni hierarchowie mają się zajmować lakonicznym krzewieniem wiedzy na temat leśnictwa, gospodarki leśnej i otoczenia leśnictwa metodami posługi duchowej, kształtowaniem pożądanych postaw etyczno-moralnych oraz integrowaniem pracowników. Cele te sugerują jakoby pracownikami LP kierowały niepożądane postawy etyczno-moralne, a cała państwowa instytucja nie radziła sobie z powierzoną jej misją. Ponadto obecność praktyk religijnych może rodzić nieformalny przymus uczestnictwa w nich.

Pytam m.in. o to ilu księży zatrudniają LP, na jakiej podstawie, na czym polegają enigmatyczne metody posługi duchowej oraz czy Dyrektor planuje oddzielenie struktury kościelnej od państwowej instytucji jaką są Lasy Państwowe.

więcej w Gazecie Wyborczej – Katowice z 19.01.2021

Po co Lasom Państwowym księża? „Kształtują postawy moralne i integrują” – Michalina Bednarek