Nie ma zgody na projekt dot. braku możliwości odmowy przyjęcia mandatu!

Nie ma zgody na projekt dot. braku możliwości odmowy przyjęcia mandatu!

Nie ma mojej zgody na nowy pomysł PiS!

W projekcie ustawy nowelizującej Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, znajduje się zapis skutkujący brakiem możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Projekt na na celu legitymizację bezprawnych rządowych rozporządzeń, tym samym utrudniając obywatelom i obywatelkom dostęp do sprawiedliwego sądu oraz protestów.

Nie ma na to mojej zgody jako posłanki, będę stanowczo się temu sprzeciwiać.