Niepokojące działania Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Niepokojące działania Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Podjęłam interwencję w sprawie Spółki Restrukturyzacji Kopalń, której działania budzą moje poważne wątpliwości. Spółka została powołana w celu likwidacji oraz gospodarowania mieniem likwidowanych zakładów wydobywczych. 

Jest ona w posiadaniu dużej liczby nieruchomości stanowiących niegdyś istotny człon mienia likwidowanych kopalń. Wystosowałam już kilka interpelacji ws. działań wyżej wspomnianej spółki – pytałałam do tej pory m. in. o przedłużające się przygotowywania do przejęcia przez Miasto Gliwice działek znajdujących się w obszarze dzielnicy Ligota Zabrska oraz sprzedaży prywatnemu podmiotowi stadionu przy ul. Dzionkarzy 54 w Gliwicach – pomimo tego, że Miasto Gliwice wyrażało zainteresowanie terenem.  

W skład mienia SRK wchodzą również nieruchomości mieszkalne, a nawet całe osiedla robotnicze będące istotnym elementem krajobrazu społeczno-gospodarczego w województwie śląskim. Osoby je zamieszkujące budowały dobrobyt Polski i Śląska przez dziesiątki lat, a same osiedla ze względu na otoczenie i warunki, w którym powstawały – są unikalne pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym oraz architektonicznym. 

Obserwuje się stopniową degradację mieszkań pogórniczych oraz budynków, w których się mieszczą. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że osiedla są pozostawione same sobie, pozbawione większych inwestycji i konserwacji. Przykładem jest tutaj zabrzańskie Osiedle Borsiga, które zostało wpisane do rejestru zabytków. Pomimo objęcia osiedla ochroną konserwatora, spacerując po nim mijamy walące się chlewiki oraz drobne komórki, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Klatki schodowe do dziś nie doczekały się remontu, a mieszkańcy skarżą się na opieszałość zarządzających i niereagowanie na ich codzienne problemy. W listopadzie zeszłego roku doszło tam również do poważnego pożaru.  

Ponadto, z informacji przekazywanych przez osoby zamieszkujące osiedle, wynika, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń wstrzymała sprzedaż mieszkań lokatorom. Pomimo tego wciąż się odbywają przetargi na niezamieszkane nieruchomości lokalowe, co budzi głębokie niezrozumienie.  

W związku z tym skierowałam do Ministra aktywów państwowych następujące pytania: 

  • Jakie plany ma SRK wobec pokopalnianego zasobu mieszkaniowego? 
  • Dlaczego SRK nie podejmuje potrzebnych inwestycji w mienie, którym zarządza? 
  • Jakie środki SRK przeznacza rocznie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego i jego bieżącą konserwację? 
  • Ile mieszkań znajduje się w zasobie SRK? 
  • Dlaczego wstrzymano sprzedaż lokali ich dotychczasowym najemcom? 
  • Ile mieszkań na Osiedlu Borsiga w Zabrzu sprzedano w trybie bezprzetargowym najemcom w roku 2018, 2019 i 2020 roku?
  • Ile mieszkań na Osiedlu Borsiga w Zabrzu sprzedano w trybie przetargowym w roku 2018, 2019 i 2020 roku?

W załączniku oryginalna treść interpelacji:

źródło zdjęcia: Wikipedia.