Jak TVP dowiedziała się o tym, że Marta Lempart ma koronawirusa?

Skąd TVP Info dowiedziało się o tym, że Marta Lempart ma koronawirusa i o dacie przeprowadzenia przez nią testu na COVID19?

Czy – skoro ma dostęp do takich informacji – dane chorych na koronawirusa są bezpieczne?

Wysłałam do Premiera i do Ministra Zdrowia interpelacje zawierające powyższe, jak też wiele innych trudnych pytań.

A Marcie Lempart życzę dużo zdrowia!!!

Oto interpelacje wystosowane w tej sprawie:

Interpelacja do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ujawnienia przez telewizję publiczną danych medycznych liderki Strajku Kobiet

                                                                                                              Warszawa, dnia 17.12.2020

Sz. P .Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze,

16.12.2020 w godzinach popołudniowych w mediach społecznościowych kanału telewizyjnego TVP info, a następnie w Wiadomościach TVP pojawiła się informacja o tym, że Marta Lempart – liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – jest chora na koronawirusa. Widzowie zostali również poinformowani o dacie otrzymania przez nią wyniku testu na COVID-19, o czym sama zainteresowana nikogo nie informowała. Telewizja powoływała się przy tym na „swoje źródła”.

Wszystko wydaje się więc wskazywać na to, że telewizja publiczna otrzymała te dane bezpośrednio od instytucji odpowiedzialnej za przechowywanie danych osób zakażonych koronawirusem.

Przestępstwo bezprawnego przetwarzania danych osobowych, opisane w art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych, jest popełnione wówczas, gdy po stronie przetwarzającego dane osobowe brak jest podstawy prawnej do ich przetwarzania, ich przetwarzanie jest wprost zakazane albo gdy dane przetwarzane są przez osobę nieposiadającą do tego upoważnienia. Na podstawie art. 107 UODO jeśli pracownik upoważniony do przetwarzania danych dopuścił inną osobę nieupoważnioną do ich przetwarzania, na ewentualną odpowiedzialność karną naraża się osoba dopuszczona do przetwarzania bez upoważnienia, jeżeli rozpocznie takie przetwarzanie.

Co ważniejsze, w związku z tym, że Marta Lempart reprezentuje ruch społeczny, którego merytoryczny konflikt z obecnym rządem RP jest powszechnie znany, trzeba zwrócić uwagę, że instytucje publiczne powinny być szczególnie wyczulone na unikanie sytuacji, w których mogłyby zostać posądzone o wykorzystywanie gromadzonej wiedzy o obywatelkach i obywatelach w celach politycznych.

Nie można dopuścić do sytuacji, w której władza – mając dostęp do naszych informacji wrażliwych – bez wahania ich użyje, łamiąc prawo do prywatności i tajemnicę lekarską.

Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o przestrzeganie prawa oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli i obywatelek. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Skąd TVP Info uzyskała informację o tym, że Marta Lempart jest chora na koronawirusa i o dacie uzyskania przez nią wyniku pozytywnego?
 2. Kto poinformował o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa przeprowadzonego przez Martę Lempart stację TVP info?
 3. Jak system ochrony danych o osobach chorych na koronawirusa i tych, które przebyły tę chorobę chroni dane osobowe tych osób?
 4. Jak bezpieczne są w Polsce dane o stanie zdrowia wszystkich osób poddających się państwowemu testowi na koronawirusa, skoro  osoby niepowołane, w tym dziennikarze publicznej telewizji dowolnie pozyskują je z państwowej bazy?
 5. Czy Pan Premier podejmie w związku z opisaną sytuacją zgodne ze swoimi uprawnieniami działania wobec kierownictwa telewizji publicznej? Czy wobec osób decyzyjnych/pracowników odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację zostaną wyciągnięte właściwe konsekwencje?
 6. Czy Pan Premier podejmie w związku z opisaną sytuacją zgodne ze swoimi uprawnieniami działania mające na celu dopilnowanie, by resort zdrowia wyciągnął właściwe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za udostępnianie wrażliwych danych i łamanie tajemnicy lekarskiej?

Z poważaniem

Wanda Nowicka
Posłanka na Sejm RP

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie ujawnienia przez telewizję publiczną danych medycznych liderki Strajku Kobiet

                                                                                                              Warszawa, dnia 17.12.2020

Sz. P. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Panie Ministrze,

16.12.2020 w godzinach popołudniowych w mediach społecznościowych kanału telewizyjnego TVP Info, a następnie w Wiadomościach TVP pojawiła się informacja o tym, że Marta Lempart – liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – jest chora na koronawirusa. Widzowie zostali również poinformowani o dacie otrzymania przez nią wyniku testu na COVID-19, o czym sama zainteresowana nikogo nie informowała. Telewizja powoływała się przy tym na „swoje źródła”.

Wszystko wydaje się więc wskazywać na to, że telewizja publiczna otrzymała te dane bezpośrednio od instytucji odpowiedzialnej za przechowywanie danych osób zakażonych koronawirusem.

Przestępstwo bezprawnego przetwarzania danych osobowych, opisane w art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych, jest popełnione wówczas, gdy po stronie przetwarzającego dane osobowe brak jest podstawy prawnej do ich przetwarzania, ich przetwarzanie jest wprost zakazane albo gdy dane przetwarzane są przez osobę nieposiadającą do tego upoważnienia. Na podstawie art. 107 UODO jeśli pracownik upoważniony do przetwarzania danych dopuścił inną osobę nieupoważnioną do ich przetwarzania, na ewentualną odpowiedzialność karną naraża się osoba dopuszczona do przetwarzania bez upoważnienia, jeżeli rozpocznie takie przetwarzanie.

Co ważniejsze, w związku z tym, że Marta Lempart reprezentuje ruch społeczny, którego merytoryczny konflikt z obecnym rządem RP jest powszechnie znany, trzeba zwrócić uwagę, że instytucje publiczne powinny być szczególnie wyczulone na unikanie sytuacji, w których mogłyby zostać posądzone o wykorzystywanie gromadzonej wiedzy o obywatelkach i obywatelach w celach politycznych.

Nie można dopuścić do sytuacji, w której władza – mając dostęp do naszych informacji wrażliwych – bez wahania ich użyje, łamiąc prawo do prywatności i tajemnicę lekarską.

Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o przestrzeganie prawa oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli i obywatelek. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jak doszło do sytuacji ujawnienia pozytywnego wyniku testu na koronawirusa Marty Lempart dziennikarzom stacji TVP Info?
 2. Kto za to odpowiada?
 3. Czy w ramach struktur podległych Ministerstwu Zdrowia istnieje przyzwolenie na przekazywanie wrażliwych danych pacjentów osobom niepowołanym, w tym dziennikarzom telewizji publicznej?
 4. Czy ujawnienie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa Marty Lempart stanowi przypadek jednostkowy, czy też dane dotyczące badanych osób są ujawniane przez resort zdrowia w sposób systemowy określonym instytucjom lub osobom prywatnym? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie?
 5. Jak bezpieczne są w Polsce dane o stanie zdrowia wszystkich osób poddających się państwowemu testowi na koronawirusa, skoro  dziennikarze publicznej telewizji dowolnie pozyskują je z państwowej bazy?
 6. Jakie kroki podejmie Pan Minister, żeby uszczelnić system zarządzania informacjami o osobach chorych na koronawirusa, tak by dane te nie były przekazywane osobom niepowołanym, a w razie wycieku informacji aby odpowiedzialne za to osoby poniosły odpowiedzialność?
 7. Jeśli potwierdzi się, że dane wrażliwe Marty Lempart zostały przekazane dziennikarzom przez pracowników instytucji podlegającej Ministerstwu Zdrowia, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec tych osób?

Z poważaniem

Wanda Nowicka
Posłanka na Sejm RP