COVID-19: czemu Ministerstwo Zdrowia nie pomaga ozdrowieńcom?

COVID-19: czemu Ministerstwo Zdrowia nie pomaga ozdrowieńcom?

COVID-19 przebyło w Polsce prawie 800.000 osób. Choroba ta może niestety powodować u ozdrowieńców liczne skutki uboczne i powikłania. Wskazuje się m.in. na uszkodzenia płuc czy długotrwałą utratę węchu i smaku, jak również problemy natury psychologicznej. Opinia publiczna nie ma jednak dostępu do oficjalnych informacji Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, a osoby które przeszły COVID-19 nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc medyczną, ani na wsparcie po zakończeniu choroby.

Dlatego, wraz z grupą posłanek i posłów Lewicy, wystosowałam dziś do Ministerstwa Zdrowia interpelację w tej sprawie.

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie odpowiedniej informacji, rehabilitacji i pomocy dla osób, które chorowały na COVID-19 

Warszawa, dnia 11.12.2020

Sz. P .Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Panie Ministrze,

z przekazywanych przez Międzynarodową Organizację Zdrowia informacji wynika, że choroba COVID-19 wywoływana przez wirus SARS-CoV-2 może powodować u ozdrowieńców liczne skutki uboczne i powikłania. Wskazuje się m.in. na uszkodzenia płuc czy długotrwałą utratę węchu i smaku, jak również problemy natury psychologicznej. Opinia publiczna nie ma jednak dostępu do oficjalnych informacji Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, a osoby które przeszły COVID-19 nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc medyczną, ani na wsparcie po zakończeniu choroby.

W związku z tym istnieje potrzeba zarówno zorganizowania wsparcia i pomocy dla ozdrowieńców, jak też udzielania – w pierwszej kolejności im, ale także opinii publicznej – pełnej informacji na temat powikłań związanych z chorobą COVID-19.

Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o ochronę zdrowia obywateli i obywatelek oraz o zapewnienie im dostępu do niezbędnych informacji. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie według obecnej wiedzy Ministerstwa powikłania mogą występować w związku z przechorowaniem COVID-19?
  2. Ile czasu średnio trwa całkowity powrót węchu i smaku u ozdrowieńców? Jakie działania mogę podejmować ozdrowieńcy, aby przyspieszyć powrót węchu i smaku?
  3. Ile czasu średnio trwać może regeneracja uszkodzonych płuc u ozdrowieńców? Jakie działania zalecane są w tym zakresie ozdrowieńcom?
  4. Ile czasu średnio, według obecnej wiedzy Ministerstwa, trwa ustąpienie innych skutków choroby COVID-19?
  5. Czy/kiedy informacje, których dotyczą powyższe pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w innych oficjalnych materiałach?
  6. W jakim zakresie osobom, które chorowały na COVID-19 zapewnione jest odpowiednie wsparcie psychologiczne?
  7. Czy Ministerstwo Zdrowia zorganizuje systemowe rozwiązania w zakresie rehabilitacji i pomocy dla osób, które chorowały na COVID-19 i zmagają się ze skutkami tej choroby po jej przebyciu? Jeśli tak, jakie rozwiązania są planowane? Jeśli nie, dlaczego Ministerstwo nie zamierza podjąć się działań w tym zakresie?

Z poważaniem

Wanda Nowicka
Posłanka na Sejm RP