Nagrody LGBT+ Diamonds Awards przyznane!

Nagrody LGBT+ Diamonds Awards przyznane!

Dziękujemy za nominację Posłanek Lewicy do nagrody LGBT+ Diamonds Awards  w kategorii Ambasadorki osób LGBT+!
Gratulujemy Sylwii Chutnik, która wygrała w tej kategorii i Karolowi Radziszewskiemu za nominację!
Dziękujemy też za zdjęcie, którego autorem jest Włodek Michalak!