Czy rząd zapewni osobom z niepełnosprawnościami priorytetowy dostęp do szczepień na COVID-19?

Dziś został ogłoszony Narodowy Program Szczepień przeciw koronawirusowi SARS-CoV- 2 . Z wątpliwościami dotyczącymi szczegółów jego realizacji zwracają się do mnie osoby z niepełnosprawnościami, między innymi pani, której choroba sprawia, że jej płuca są sprawne jedynie w 46% i od trzech lat korzysta z programu wentylacji domowej (respirator nieinwazyjny) NFZ. Osoba ta nie należy do grupy seniorów, którym – jak potwierdził rząd – szczepienia zostaną zagwarantowane w pierwszej kolejności. W związku z tym wysłałam dziś do Ministra Zdrowia interpelację, w której zapytuję, czy szczepienia na COVID-19 będą w sposób realny dostępne dla wszystkich osób z niepełnospawnościami. Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym realnego dostępu do szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 Warszawa, dnia 04.12.2020 Sz. P. Adam Niedzielski Minister Zdrowia Panie Ministrze, Z podanych dziś przez rząd informacji wynika, że rozpoczął się nabór podmiotów leczniczych do Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Łącznie w Polsce ma powstać ok. 8 tys. takich punktów, w każdej gminie po jednym. Proces szczepień ruszy w Polsce w drugiej połowie stycznia. Opinia publiczna nie uzyskała jednak informacji, w jaki sposób dostęp do szczepienia zostanie zapewniony osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Z wątpliwościami dotyczącymi szczegółów realizacji Narodowego Programu Szczepień zwracają się do mnie osoby z niepełnosprawnościami, między innymi kobieta, której choroba sprawia, że jej płuca są sprawne jedynie w 46% i od trzech lat korzysta z programu wentylacji domowej (respirator nieinwazyjny) NFZ. Osoba ta nie należy do grupy seniorów, którym – jak potwierdził rząd – szczepienia zostaną zagwarantowane w pierwszej kolejności. Narodowy Program Szczepień musi być w sposób realny dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o oraz ochronę obywateli i obywatelek przed jakimikolwiek formami wykluczenia. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania: 1 Czy ministerstwo zagwarantuje osobom niepełnosprawnym dostęp do szczepionki w pierwszej kolejności (chodzi szczególnie o osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowalności na SARS-CoV-2, a więc np. osoby z niesprawnymi płucami)? 2 W jaki sposób zostanie zapewniony dostęp do szczepienia osobom niepełnosprawnym mającym obniżoną mobilność? Osobom tym trzeba zorganizować odpowiedni  transport. 3 W jaki sposób władze zamierzają dotrzeć od osób niepełnosprawnych z informacją o Narodowym Programie Szczepień? Z poważaniem Wanda NowickaPosłanka na Sejm RP Oto odpowiedź na moją interpelację: