Czemu policja wtargnęła na teren Politechniki Warszawskiej?

W czasie pokojowej manifestacji organizowanej w 102. rocznicę wywalczenia przez Polki praw wyborczych doszło do wielu naruszeń prawa ze strony interweniujących policjantów. Jednym z najbardziej niepokojących wydarzeń było wtargnięcie oddziału prewencji Komendy Stołecznej Policji na teren Politechniki Warszawskiej. Funkcjonariusze kontynuowali wyłapywanie uciekających manifestantek i manifestantów, biegali po kampusie atakując gazem i bijąc pałkami osoby podejrzewane o udział w protestach. Policja nie uzyskała zgody rektora na wkroczenie na teren uczelni i nie reagowała na protesty strażników. W związku z tym wystosowałam dziś do Ministra Kamińskiego interpelację poselską, zawierającą pytania dotyczące tej bulwersującej sprawy. fot. kolektyw Szpila Interpelacja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie naruszenia przez policję autonomii Politechniki Warszawskiej                                                                                                               Warszawa, dnia 30.11.2020 Sz. P .Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Panie Ministrze, Zwracam się do Pana w związku z wydarzeniami, jakie rozegrały się 28-ego listopada 2020 w Warszawie, w związku z tłumieniem przez policję pokojowej manifestacji organizowanej w 102. rocznicę wywalczenia przez Polki praw wyborczych. Od osób uczestniczących w tej demonstracji, jak również z doniesień medialnych dotarły do mnie bardzo niepokojące informacje. Pośród wielu naruszeń prawa przez policję doszło do naruszenia autonomii uczelni. Oddział prewencji Komendy Stołecznej Policji wtargnął na teren Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii i Chemii Procesowej przy Waryńskiego), by tam kontynuować wyłapywanie uciekających manifestantek i manifestantów. Policja nie uzyskała zgody rektora i nie reagowała na protesty strażników – biegała po kampusie atakując gazem i bijąc pałkami osoby podejrzewane o udział w protestach. To groźny precedens, który przywodzi na myśl rok 1968. Gwarantowana przez Konstytucję autonomia uczelni to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o przejrzystość decyzji podejmowanych przez władzę, przestrzeganie prawa oraz ochronę obywateli i obywatelek przed agresją ze strony służb powołanych do zapewnienia pokoju i porządku. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania: 1 Dlaczego funkcjonariusze policji wtargnęli na teren Politechniki? 2 Dlaczego nie reagowali na protesty strażników uczelni? 3 Kto wydał rozkaz tej interwencji i na jakiej podstawie prawnej? 4 Czy było to świadome złamanie zasady autonomii uczelni? Czy w przyszłości policja będzie respektować tę zasadę? 5 Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec winnych wyżej wymienionych naruszeń? 6 Czy rektor Politechniki – prof. Krzysztof Zaremba otrzyma oficjalne przeprosiny? Wanda NowickaPosłanka na Sejm RP