Posiedzenie Komisji MNE dezyderat dot. mniejszości białoruskiej i informacje MEN

Posiedzenie Komisji MNE – dezyderat dot. mniejszości białoruskiej i informacje MEN

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęcone było trzem następującym tematom:

  • Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji mniejszości białoruskiej w Polsce.
  • Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat egzaminów maturalnych z języków mniejszości narodowych i języka regionalnego w 2020 roku.
  • Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat realizacji strategii rozwoju oświaty mniejszości: białoruskiej, litewskiej, niemieckiej i ukraińskiej.

retransmisja:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=F11386693309CBBAC125861C00451FF3#