Interwencja: skandaliczne warunki w bytomskim szpitalu

Interwencja: skandaliczne warunki w bytomskim szpitalu

Wysłałam dziś list otwarty do Marszałka Województwa Śląskiego, p. Jakuba Chełstowskiego, w związku ze skandalicznymi warunkami panującymi w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

List Otwarty

Szanowny Panie Marszałku,

jestem głęboko wstrząśnięta doniesieniami płynącymi z bytomskiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, w którym, według relacji pacjentów, mieli być oni wystawieni na warunki skandaliczne, uwłaczające ludzkiej godności. Wózek inwalidzki służący do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych, skromne racje żywnościowe (parówki) podawane w kubkach na kawę – wszystkie te okoliczności wskazują na naruszenie punktu 4. karty praw pacjenta, który mówi o tym, że pacjent ma „prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych”. W związku z tym, działając na podstawie art. 16 ust. ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 z późn. zm.) niniejszym zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

  • Dlaczego w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu panują tak skandaliczne warunki i kto za nie odpowiada?
  • Jakie racje żywnościowe otrzymują pacjenci?
  • Dlaczego pacjenci nie mają dostępu do węzła sanitarnego?
  • Czy z związku z powyższymi doniesieniami, tutejszy Urząd Marszałkowski wszczął postępowanie wyjaśniające?
  • Czy są przygotowywane procedury mające zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości?
  • Czy warunki w szpitalu po doniesieniach pacjentów uległy poprawie?