Komisja-widmo ds. pedofilii

Pedofilia w Kościele – interpelacja do Premiera

Dziś wraz z grupą posłanek i posłów Lewicy wystosowałam do premiera Mateusza Morawieckiego interpelację dotyczącą rozliczania przez pańśtwo polskie przypadków pedofliii w Kościele katolickim:

INTERPELACJA POSELSKA DOT. ROZLICZANIA PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE PRZYPADKÓW PEDOFILII W KOŚCIELE KATOLICKIM


Szanowny Panie Premierze,

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 z późn. zm.), zwracam się do Pana z interpelacją w związku z eksplozją informacji na temat tuszowania czynów pedofilskich, także przez najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Opinia publiczna oczekuje pilnego podjęcia przez państwo polskie działań w tej sprawie: wyjaśniania przypadków pedofilii w polskim Kościele i karania sprawców. Chciałabym więc uzyskać informację czy takie działania są obecnie podejmowane.
Instytucją przewidzianą do zajmowania się powyżej wymienionymi sprawami powinien być Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 , jednakże można mieć poważne wątpliwości czy instytucja ta w ogóle funkcjonuje, choć została powołana na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., a inauguracyjne spotkanie  odbyło się w lipcu 2020 r. Zapowiedziano, że w październiku Komisja rozpocznie prace. A jednak  mamy już pierwszą połowę listopada, a wciąż nie wiadomo, czym faktycznie się zajmuje.
Z uwagi na powyższe, a szczególnie na fakt, że nie wiadomo jaki jest obecnie status wspomnianej Komisji, zwracam się z poniższymi pytaniami bezpośrednio do Pana Premiera.

  • Czy/kiedy Komisja ds. pedofilii zaczęła działać? Jak wszyscy wiemy, w czasach pandemii można pracować zdalnie, więc sprawy lokalowe nie powinny być ograniczeniem dla jej aktywności.
  • Co konkretnie Komisja zrobiła od czasu jej powołania? Jakimi sprawami się zajęła?
  • Jaki jest plan pracy Komisji? Jakimi sprawami Komisja planuje się zająć w ciągu najbliższych miesięcy?
  • Czy Komisja zajmie się głośnymi sprawami wysokiej rangi duchownych oskarżanych o ukrywanie i tuszowanie przypadków pedofilii? Jeśli tak, to którą z tych spraw Komisja zajmie się jako pierwszą?
  • Kiedy Komisja będzie dysponować danymi teleadresowymi? Ofiary pedofili obecnie nie moją możliwości, by się do niej zwrócić.
  • Czy Komisja planuje uruchomienie telefonu, pod który ofiary pedofilii mogłyby się zwracać w pilnych przypadkach?
  • Jeśli Komisja nie podjęła jeszcze działań merytorycznych, to czy członkowie/inie otrzymują uposażenie, a jeśli tak czy otrzymują je w wysokości 100% uposażenia?

Proszę o odpowiedź na piśmie.


Z poważaniem
posłanka Wanda Nowicka


oraz posłanki i posłowie:
Magdalena Biejat, Monika Falej, Przemysław Koperski, Katarzyna Kretkowska, Anita Kucharska-Dziedzic, Marcin Kulasek, Robert Kwiatkowski, Beata Maciejewska, Paulina Matysiak, Karolina Pawliczak, Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Senyszyn, Anita Sowińska, Andrzej Szejna, Jan Szopiński, Krzysztof Śmiszek, Tomasz Trela, Katarzyna Ueberhan, Zdzisław Wolski

zdjęcie: Agencja Gazeta