Brońmy instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Brońmy instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Wnioskiem o usunięcie Adama Bodnara z funkcj Rzecznika Praw Obywatelskich, zanim powoła się jego następcę, Prawo i Sprawiedliwość chce de facto doprowadzić do likwidacji tego urzędu. To kolejny duży krok w kierunku budowy państwa autorytarnego.

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest tym bardziej istotny, im większe zapędy autorytarne ma państwo. RPO z założenia chroni prawa i wolności obywatelskie przed naruszeniem ich przez władzę. Dlatego nawet nie Adam Bodnar, ale sam urząd RPO jest solą w oku PiS-u.