Ograniczmy hałas samochodowy!

Ograniczmy hałas samochodowy!

⛔ Jedna z ostatnio złożonych przeze mnie – wspólnie z grupą posłów – interpelacji dotyczyła minimalizacji poziomu hałasu samochodowego i motocyklowego. Jest to niezwykle uciążliwe zjawisko, które źle wpływa na ludzkie zdrowie.

⛔ Na większość pytań zawartych w interpelacji w ogóle nie otrzymałam odpowiedzi. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzi rząd, jest zdyscyplinowanie kierowców przez służby nadzoru nad ruchem drogowym. Planuje się również sankcje za nierzetelne wykonywanie badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów.

⛔ Tymczasem eksperci alarmują, że dopóki nie wyprowadzimy ruchu poza skupiska ludzkie i nie zainwestujemy w najwyższej jakości ekrany dźwiękochłonne, problem będzie narastał.

Ciekawa jestem, czy uważają Państwo nadmierny hałas samochodowy za problem i czy sądzicie że powinno się podjąć w tej sprawie jakieś działania. A jeśli tak, to jakie?