Czy przez PiS stracimy środki unijne?

Czy przez PiS stracimy środki unijne?

To rząd PiS doprowadził do tego, że Polska może stracić ogromne kwoty z budżetu UE. Oby do tego nie doszło, ale PiS musi zmienić kurs, zamiast oburzać się, że UE broni wartości, które uznaliśmy za swoje w dniu akcesji.

Nie można być w UE tylko dla „kasy”!

Mam nadzieję, że do odebrania nam funduszy ostatecznie nie dojdzie, ale wszystko jest w rękach PiS…