Zabrze - rozwiążmy razem problemy

Zabrze – Sesja Rady Miasta. Rozwiązujmy problemy wspólnie!

Uczestniczyłam dziś w sesji Rady Miasta Zabrze. Jako posłanka reprezentująca między innymi to piękne miasto (w najbliższym czasie zostanie otwarte tu moje biuro poselskie) poruszyłam kilka jego aktualnych problemów, o których informowali mnie w ostatnim czasie Zabrzanie i Zabrzanki.

A problemów jest wiele. Zabrze znalazło się w czołówce najdroższych miast w Polsce. 4824, 56 zł wynoszą roczne opłaty na głowę mieszkańca. (II miejsce w kraju). Dla porównania w najtańszej gminie to zaledwie 1610 zł. Warto wspólnie zastanowić się, z czego wynika taki stan rzeczy. Najdroższą pozycję stanowią opłaty za wodę (+ścieki). Miasto uzasadnia to brakiem własnych ujęć wody. Są jednak w Zabrzu studnie głębinowe, np. w Zabrzu Grzybowicach. Kolejna pozycja to stosunkowo wysoki podatek od nieruchomości. Następna na liście jest komunikacja – obecnie dość tania, ale wiadomo od pewnego czasu, że planowane są podwyżki. Jeśli do niech dojdzie, pozycja Zabrza w rankingu drogich miast może być jeszcze wyższa. Mimo pobierania wysokich opłat, jakość życia w mieście nie jest do nich proporcjonalna. Przykładem może być brak należytego oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy skarżą się, że po zmroku w mieście jest niebezpiecznie.  

Zwróciłam uwagę na kwestię śmieci, bo to największy problem dla mieszkańców. Mieszkańcy płacą bardzo wysokie opłaty, chociaż wysypisko jest w centrum miasta. Co gorsza, podobno zwożone są tu śmieci z całej Polski. Usytuowanie powoduje ogromny smród. Miała być przeprowadzona hermetyzacja, ale nic się nie zmieniło. Są opóźnienia i liczne nieprawidłowości. Kiedy zostanie to wreszcie wyegzekwowane? Skąd takie wysokie opłaty?

Złożyłam wniosek o zwołanie w tych sprawach osobnej sesji Rady Miasta połączonej z wysłuchaniem obywatelskim. Trzeba jak najszybciej wspólnie wyjaśnić kwestię drożyzny w Zabrzu i związanych z nią problemów. W czasie spotkania Rada Miasta będzie mogła poinformować, jakie działania w zwiazku z tym podejmie. Czekam na odpowiedź Rady w sprawie decyzji o tej nadzwyczajnej sesji.

Przychylam się do głosy pani Radnej, która zwróciła uwagę na fakt, że pracowniczki i pracownicy Poczty Polskiej nie powinni ponosić żadnych kosztów związanych z bezprawnym zarządzeniem przez rząd wyborów korespondencyjnych, które ostatecznie się nie odbyły, a o nielegalnosci których przesądził niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny. W tej sprawie w najbliższym czasie przygotuję stosowną interpelację.

W dalszej części Rady Miasta zostało podjęte inne zagadnienie ważne dla lokalnej społeczności – problem dotyczących górnictwa. Opowiedziałam, co w związku z tą kwestią dzieje się obecnie w Sejmie:

To drugie spotkanie Rady Miasta Zabrze, w którym miałam możliwość uczestniczyć i bardzo jestem znów podbudowana i zadowolona z konstruktywnego nastawienia wszystkich zebranych. Jestem pewna, że razem możemy zrobić dla Zabrza jeszcze dużo dobrego.

Zachęcam do kontaktu w sprawach lokalnych problemów, które mogłyby znależć rozwiązanie na poziomie parlamentu. Już w najbliższych tygodniach dojdzie do otwarcia mojego Biura Poselskiego w Zabrzu, co ułatwi nam kontakt i przekazywanie mi takich spraw i już bardzo się z tego cieszę!