Brońmy uczelni wyższych przed ideologiczną presją!

Wczoraj zabrałam w Sejmie głos w bulwersującej sprawie, w której podejmowałąm już wielokrotnie interwencje.

Od kilku miesięcy trwają przesłuchania studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego, noszące znamiona ograniczenia wolności wypowiedzi i swobodnego wyrażania opinii oraz oceny programu nauczania przez osoby studiujące na tej uczelni.
Winą „studentów” jest to, że byli niezadowoleni z fundamentalistycznego przekazu jednej z wykładowczyń i zgłosili tę sprawę władzom uczelni.
Pamiętajmy, że wykształcenie wyższe polega między innymi na zdolności do krytycznego spojrzenia na program studiów.
Natomiast państwo PiS zaangażowało przeciw tym studentom i studentkom aparat ścigania. Przesłuchiwano ich godzinami, w dodatku w obecności przedstawicieli Ordo Iuris, co było całkowicie bezprawne.
Niestety, zwłaszcza po niedawnych wypowiedziach przedstawiciela Solidarnej Polski, wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja wpisuje się z szerszy program władz PiS związany z poddaniem wyższych uczelni ideologicznej presji.

Wielokrotnie już podejmowałam interwencje w tej sprawie, między innymi biorąc udział w demonstracjach w obronie przesłuchiwanych studentek pod komisariatem w Katowicach, pisząc listy i interpelacje do Premiera i Prokuratora Generalnego, niestety – jak dotąd – bez skutku.

W najbliższym czasie wystosuję w tej sprawie kolejną interpelację, tym razem zaadresowaną do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

(treść wystosowanej 18.09.2020 interpelacji znajduje się tutaj)

Oto pytania zawarte we wspomnianej interpelacji:

  1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedstawionych powyżej przykładów naruszania autonomii Uniwersytetu Śląskiego?
  2. Czy – i jeśli tak, to jakie – kroki podjęło lub podejmie Ministerstwo by zagwarantować pełną autonomię uczelni w kontekście tej sprawy?
  3. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kontaktowało się w powyżej przedstawionej sprawie z Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą, a jeśli tak, to jakie były efekty tych rozmów?
  4. Jakie kroki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza podjąć w kontekście przytoczonej powyżej wypowiedzi Ministra Środowiska – Michała Wosia, sugerującej istnienie planu systemowego poddania wyższych uczelni ideologicznej presji?
  5. Jakie działania podejmie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu zagwarantowania pełnej autonomii uczelni wyższych w Polsce, a także wolności wypowiedzi i swobodnego wyrażania opinii oraz oceny programu nauczania przez studentów i studentki?

Zobacz też: