Komisja MNE rozpatruje raporty dotyczące przestępstw z nienawiści

Komisja MNE rozpatrzyła raporty dotyczące przestępstw z nienawiści

Na wczorajszym spotkaniu Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajęła się rozpatrzeniem Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości na temat incydentów, zachowań, zdarzeń powodowanych nienawiścią lub brakiem tolerancji wobec lub z udziałem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 2018-2019
– referowali: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Sprawiedliwości.
Następnie została rozpatrzona informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat „Badania natury i skali niezgłaszanych przestępstw z nienawiści przeciw członkom wybranych społeczności w Polsce”
– referowal Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar.

Na podstawie statystyk rządu przestępstw motywowanych nienawiścią jest coraz mniej. Jednakże Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił w swym Raporcie uwagę, że wynikać to może z mniejszej ilosci zgłoszeń, zaś ona bierze się między innymi z braku wiary w skuteczność działań Prokuratury i organów ścigania.
Biorąc to pod uwagę, trudno zgodzić się ze stanowiskiem Rządu, ze sytuacja się poprawia. W dodatku przecież gołym okiem widać postępujacy w ostarnich latach wzrost animozji, uprzedzeń i wręcz nienawiści wobec konkretnych grup społecznych.

Po przedstawieniu przez RPO prof. Adama Bodnara i przedstawiciela MSW raportach na temat przestępstw motywowanych nienawiścią wobec mniejszości wywiązała się gorąca dyskusja na temat Marszów Niepodległościu i ich związku z omawianym rodzajem przestępstw.