Interwencja w Śląskim Kuratorium Oświaty

W dniu dzisiejszym do Kuratorium Oświaty w Katowicach wystosowane zostało pismo, które przedstawiam poniżej: