Polska szkoła: nowoczesna edukacja czy indoktrynacja?

Polska szkoła: nowoczesna edukacja czy indoktrynacja?

1 września rozpoczyna się kolejny rok nauki w szkole, która nie funkcjonuje tak, jak powinna. Nie mamy zajęć z rzetelnej edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnej ani antyprzemocowej. Młodzieży nie uczy się o wyzwaniach współczesnego świata takich jak kryzys klimatyczny czy bezpieczeństwo w sieci. Brakuje przekazywania podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego i instytucji państwa.

Zamiast tego są lekcje religii, na których często głosi się dyskryminujące i antynaukowe treści. Ważne dla młodych ludzi kwestie są poruszane jako dodatek na innych przedmiotach, a wiedza ta nie jest przekazywana przez specjalistów. Gwóźdź do trumny to wychowanie do życia w rodzinie, często prowadzone przez katechetów.

Spotkajmy się 1 września o godzinie 17:00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby wspólnie zaprotestować przeciwko obecnemu kształtowi podstawy programowej. Żądamy edukacji na poziomie XXI wieku, a nie średniowiecznej indoktrynacji!