Czy Prezydent utnie nagonkę na osoby LGBT?

Czy Prezydent zainterweniuje w sprawie represji wobec aktywistek LGBT?

Zaraz po Zaprzysiężeniu złożyłam w imieniu Lewicy na ręce prezydenta Dudy pismo, w którym żądamy interwencji w sprawie poddanych represjom aktywistek LGBT. Domagamy się jednocześnie, by prezydent doprowadził do zakończenia nagonki na osoby LGBT, którą podsycał w czasie kampanii.

Oto treść wręczonego Prezydentowi pisma:

                                                                                                                                 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

(Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)

Szanowny Pan

Andrzej DUDA

Prezydent RP

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy wyraża swoje oburzenie niektórymi przykładami działalności organów ścigania w ostatnich dniach. 3 i 4 sierpnia zatrzymano i osadzono w areszcie dwie aktywistki. 5 sierpnia zatrzymano trzecią z nich. Policja przeprowadziła w tym celu specjalną akcję z Bieszczadach – kilkaset kilometrów od Warszawy. Zatrzymania miały związek z wydarzeniami z nocy 28/29 lipca, kiedy tęczowe flagi pojawiły się na kilku najważniejszych warszawskich pomnikach, między innymi na XIX-wiecznej figurze Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. Policja oświadczyła, że sprawa dotyczy obrazy uczuć religijnych i znieważenia pomników. Pierwszą aktywistkę uwolniono po 40 godzinach od aresztowania.

Jako prawnik dobrze Pan wie, że maksymalna kara dla wskazanych przez Policję czynów to 2 lata pozbawienia wolności. To maksymalna kara, a opisywane zdarzenie w naszej ocenie nie wypełnia znamion czynu zabronionego z art. 196 i art. 261 Kodeksu karnego. Aktywistki zawiesiły na pomniku tęczową flagę – symbol mniejszości reprezentowanej przez miliony Polek i Polaków. Zastosowane środki były niewspółmierne do stawianych zarzutów i nosiły znamiona represji.

Opisane wydarzenia mają swoje źródło w ostrej dyskusji politycznej i nagonce na osoby LGBT. Pańskie wypowiedzi w trakcie kampanii wyborczej niestety się do tego przyczyniły. Dlatego teraz oczekujemy Pańskiej interwencji w sprawie aktywistek, a także wywarcia wpływu na środowiska prawicowe w celu zakończenia trwającej nagonki.

Krzysztof Gawkowski

Przewodniczący

Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy