Co daje Polkom Konwencja Stambulska?

Co daje Polkom Konwencja Antyprzemocowa?

Nie ma zgody na wypowiedzenie przez PiS Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.