Czy uda się ochronić las żernicki przed wycinką?

Czy uda się ochronić las żernicki przed wycinką?

Odpowiedź Ministra Środowiska na moją interpelację otrzymałam po czterech miesiącach. Interpelacja dotyczyła lasów chronionych i planów urządzania lasów, w szczególności lasu żernickiego w Gliwicach. Mieszkańcy Żernik, za pośrednictwem Rady Dzielnicy, zwrócili się do mnie w tej sprawie, skarżąc się na masowe wycinki.

Niestety, odpowiedź jest w wysokim stopniu niesatysfakcjonująca. Postulaty i zastrzeżenia co do wycinek zostały zbagatelizowane, zlekceważono propozycję zbadania ich wpływu na poziom zanieczyszczeń i hałasu oraz skorzystania z badań naukowców Politechniki Śląskiej w tym zakresie.

W związku z tym, po konsultacjach z mieszkańcami, będę domagać się konkretnej odpowiedzi dotyczącej lasu w Żernikach, tak, aby uzyskać dokładne informacje na temat planowanych działań, wycinek i nasadzeń oraz ich wpływu na środowisko i komfort życia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Nie może być tak, żeby urzędnicy państwowi lekceważyli stanowisko odnośnie spraw, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców tych terenów.