XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy

XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy

Wiceprzewodnicząca RN Ukrainy Olena Kondratiuk na moje pytanie o przemoc w czasie pandemii oraz o Europejską Konwencję przeciw Przemocy potwierdziła, że tak jak w Polsce przemoc wobec kobiet się zwiększyła i ratyfikacja Konwencji jest potrzebna.