Koniec przesłuchań studentek Uniwersytetu Śląskiego

Trzeba bronić studentki Uniwersytetu Śląskiego!

Byłam dziś w Katowicach, by pod budynkiem komisariatu, w którym przesłuchiwane są studentki zamanifestować mój sprzeciw wobec poddawania ich wielogodzinnym przesłuchaniom, mającym ewidentnie znamiona zastraszania i represji. Pierwsza z przesłuchiwanych dziś studentek weszła na przesłuchanie o godzinie 10:00, a wyszła z komisariatu po 14:00. Cała ta sprawa to ogromne nadużycie ze strony aparatu ścigania.