List otwarty do zarządu stowarszyszenia Kongres Kobiet

List otwarty do zarządu stowarszyszenia Kongres Kobiet

Jako członkini Kongresu Kobiet z przykrością przyjęłam że poparł on p.Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na Prezydenta RP. Zdziwienie nie ma związku z samym p.Trzaskowskim. Nie akceptuję niedemokratycznego sposobu przyjęcia stanowiska, które lekceważy różnorodność polityczną członkiń KK.

List otwarty do zarządu stowarszyszenia Kongres Kobiet