List posłanek Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej

List posłanek Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej

Zapowiedzi wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, że rząd ma zamiar wycofać się z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej wywołały ogromny niepokój w środowiskach pozarządowych zwalczających przemoc, wśród tysięcy kobiet, które doznały przemocy lub/i nadal są jej ofiarami oraz w środowisku politycznym Lewicy. 

 List posłanek Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej