Ratujmy lipy!

Ratujmy lipy!

Należy zdecydowanie wzmocnić ochronę pomników przyrody.
W Gliwicach dzięki Ratujmy Lipy mieszkanki i mieszkańcy od lat blokują pomysł miasta na wycięcie zabytkowej alei lipowej. Ale to trudna walka.
Kary za niewłaściwą pielęgnację i ochronę takich pomników są bardzo niskie. Stąd też moje pytania do Pana ministra środowiska. Chcę się dowiedzieć:

-czy Pan Minister dostrzega potrzebę wzmocnienia ochrony pomników przyrody?

-czy są lub zostaną podjęte prace w celu wzmocnienia ochrony pomników przyrody?

-czy rozważana jest zmiana odpowiedzialności za niszczenie lub uszkadzanie pomników przyrody przez zastąpienie odpowiedzialności wykroczeniowej odpowiedzialnością za przestępstwo?

-czy rozważana jest zmiana odpowiedzialności za niszczenie lub uszkadzanie pomników z karno-wykroczeniowej na administracyjno-karną, zwłaszcza biorąc pod uwagę fachowość organów ochrony przyrody?

-czy zostanie uwzględniona w pracach ministerstwa potrzeba doprecyzowania regulacji określających pojęcie „czynnej ochrony”, tak aby nie stanowiła ona w praktyce podstawy do działań prowadzących pośrednio do uszkodzenia lub zniszczenia pomnika przyrody?

-czy zostanie uwzględniona w pracach ministerstwa potrzeba zabezpieczenia prowadzenia wszelkich prac przy pomnikach przyrody, w tym w ramach „czynnej ochrony”, od uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?

-jak przedstawia się statystyka wykroczeń, o których mowa w art. 127 pkt 2 lit. a ustawy o ochronie przyrody, w ostatnich dziesięciu latach?

fot. A. Ciszewska