Gminy powinny bardziej dbać o przyrodę

Gminy powinny bardziej dbać o przyrodę

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli nie pozostawia złudzeń – gminy niewystarczająco dbają o przyrodę. Tylko 7 proc. kontrolowanych gmin zasłużyło na pozytywną ocenę, a aż 34 proc. na zdecydowanie negatywną.

Stąd też moja interpelacja dotycząca wykonania wniosków NIK w sprawie lokalnych form ochrony przyrody. Oczekuję informacji na temat wykonania przez Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności o podjętych i planowanych działaniach faktycznych i legislacyjnych w związku z raportem NIK.

Po jej uzyskaniu zwrócę się również do gmin w moim okręgu o przedstawienie danych o lokalnych formach ochrony przyrody.
To bardzo ważne kwestie, szczególnie ze względu na zmiany klimatyczne i groźbę suszy.