List do prezydentów miast w sprawie wydawania Poczcie Polskiej spisów wyborców

List do prezydentów miast w sprawie wydawania Poczcie spisów wyborców

Poczta Polska żąda od samorządów wydania spisu wyborców. Wiem, że włodarze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów mówią jednym głosem – jest to bezprawie, któremu należy się sprzeciwić. Wysłałam jednak maile do prezydentów i burmistrzów mojego okręgu z prośbą o potwierdzenie ich stanowiska oraz z pytaniem o to, czy nie uważają za zasadne skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych przez podmiot do tego nieuprawniony. Nie może być zgody na takie postępowanie.

Poniżej list w tej sprawie, jaki wysłałam do prezydenta Gliwic:

List-do-prezydenta-Gliwic