Konkretne pytania o sytuację ośrodków pomocy społecznej w związku z pandemią

Konkretne pytania o sytuację ośrodków pomocy społecznej w związku z pandemią

W związku z trwającą pandemią i zwiększającą się ilością zakażeń
SARS Cov-19, podjęłam inicjatywę przeprowadzenia kontroli poselskiej
w gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jednak nie tylko od mieszkańców Gliwic otrzymuję informacje, że są trudności w dostępie do pomocy społecznej, stąd też -w trosce zarówno o jakość świadczonych usług jak też ich dostępność – wysyłam także do innych DPS-ów listy z prośbą o konkretne informacje w tej sprawie.