Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet

Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet

W sobotę 7 marca w godzinach 11-16 odbyło sie w warszawskiej siedzibie OPZZ pierwsze Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet. Wydarzenie jest organizowane przez Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. Podczas konferencji zostały przedyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed kobietami w Polsce.

Wydarzenie stało się punktem wyjscia dla wypracowania wspólnych inicjatyw, które moga się przyczynić do poprawy sytuacji kobiet i przyspieszyć osiągnięcie gwarantowanej konstytucyjnie równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, nasze cykliczne spotkania mogą wzmocnić integrację środowisk kobiecych i stworzyć okazję do wymiany poglądów, informacji i pomysłów na działanie.